Nyttige links

 

Corona 

www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

 

 www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/regler-om-test

 

 

 

Kost:  

https://ernaeringsfokus.dk/materialer-og-links/materialer-til-bestilling-og-dowload/boern-og-unge

 

Pollental                                ;                                  www.astma-allergi.dk

Hvordan du kommer til os?    ;                                    www.rejseplanen.dk

Inspiration til mad              ;                                     www.madtilboern.dk          

Diverse pjecer om astma ;       http://astma.astma-allergi.dk/pjecer

Diverse pjecer om allergi ;        http://allergi.astma-allergi.dk/pjecer

 Diverse pjecer om høfeber;        http://hoefeber.astma-allergi.dk/pjecer

 DIverse pjecer om eksem  ;       http://eksem.astma-allergi.dk/pjecer 

 

 Sunde børn   ;         https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/sunde-boern-i-et-nyt-land-0-2-aar

 Kontinensforeningen ;   http://kontinens.org/film-boern-og-voksne

 

 Børnevaccinationsprogrammer i Danmark på flere sprog ;

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/boernevaccinationsprogrammet

 

 

Min læge

Nyttige apps

UDEBLIVELSER

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/patienter-udebliver-fra-laegetid-klinik-tager-alternativ-metode-i-brug 

 http://www.drydawn.com    - Drydawn - Væskeregisreringsapp.

UDEBLIVELSER

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/patienter-udebliver-fra-laegetid-klinik-tager-alternativ-metode-i-brug