MARTA NIR - børnelæge

Marta Nir - speciallæge

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 1979.
Jeg har været hospitalsansat i næsten 30 år, hvoraf 15 år som speciallæge i pædiatri (børnesygdomme) på Rigshospitalet, Glostrup og Gentofte Sygehus.
I starten af min karriere som børnelæge fik jeg en bred uddannelse inden for infektionspædiatri, mave-tarmsygdomme og sygdomme hos nyfødte.
De sidste 8 år af mine hospitalsansættelser har jeg især arbejdet med allergi og lungesygdomme, hvor jeg gennemgik Dansk Pædiatrisk Selskabs ekspertuddannelse i pædiatrisk astma og allergologi.
Jeg har været ansat som afdelingslæge ved børneafdelinger på Glostrup og Gentofte Sygehuse fra 1994 til 2006 og som konstitueret overlæge på Gentofte Sygehus indtil 2008, hvor jeg var ansvarlig for allergi/pulmonologi funktionen.
Siden marts 2008 har jeg været praktiserende børnelæge på Speciallægecentret på Peter Bangsvej 3. I 2013 flyttede jeg til større og lysere lokaler på Amagerbro Sundhedscenter på Kirkegårdsvej 25A.

 

       

 

 

KAREN JACOBI - børnesygeplejerske

 Karen Errebo Jacobi – børne- og kontinenssygeplejerske,

                                     Master i Sundhedspædagogik

 

Jeg har været ansat på børneafdelingen i Gentofte i 26 år. Gennem årene har jeg arbejdet dels i sengeafsnit og den akutte børnemodtagelse, dels i ambulatoriet og til slut som udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Fra 2010 til 2011 ansat i Juliane Marie Centret, Rigshospitalets børneafdeling, som uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Jeg har varetaget et selvstændigt sygeplejeambulatorium med udredning og behandling af børn med urologiske problemer (urinvejsproblemer). Jeg er meget optaget af pædagogik både i forhold til børn og unge og deres familier og arbejder ud fra sundhedsfremmende principper, hvor barnet er med i sin egen behandling.

 

Henryk Miedzinski - sekretær & HR

Henryk Miedzinski - sekretær & HR