1. gang

Når du kommer til os på Amagerbro Sundhedscentret bedes du udfylde et skema med forældreinformation, medicinallergi samt hvad slags medicin dit barn indtager. Disse oplysninger bruger vi i vores kartotek.

Jeg afsætter 30-45 min. time til den første konsultation.

Husk evt. medicin, barnets bog, undersøgelsesresultater.

Der er også en mulighed for at bestille en tolk. Det skal du gøre opmærksom på ved bestillingen af den første aftale.

Ved alle besøg skal barnet ledsages af en der har forældremyndigheden. Er dette rent undtagelsesvis ikke muligt, skal den der ledsager barnet medbringe en fuldmagt fra en af forældremyndighedsindehaverne. Det er et lovkrav.