Information om udredning og behandling af sengevædning (Enuresis nocturna)

Udarbejdet af Børnesygeplejerske Karen Errebo Jacobi d. 24.10.11

Revideret d. 13.05.2014

Godkendt af Marta Nir

 

Udredning og behandling af sengevædning (Enuresis nocturna)           

                                                    

Forud for første besøg:

  • Udfylde væske-vandladningsskema hjemme og medbringe til konsultationen (se link)

Ved første besøg i børneklinikken:

  • Journaloptagelse /sygehistorie ved sygeplejersken.
  • Gennemgang af væske-vandladningsskemaet
  • Urinundersøgelse (stix)
  • Gennemgang af, hvad sengevædning er ud fra anatomidukke
  • Planlægge behandling

Hjemme:

  • Starte behandling
  • Registrere forløb af behandling

Ved 2. besøg:

  • Opfølgning af behandling, evt. justere eller ændre behandling.
  • Evt. aftale flere besøg

Behandlingsstrategier:

Der er to behandlingsmuligheder for sengevædning. Hvilken behandling det enkelte barn skal have, afhænger af baggrunden for sengevædning.Udredning af hvilken behandlingsstrategi, der bør vælges foregår ved væskevandladningsskemaet. Nogle børn producerer ikke tilstrækkeligt af det stof, der koncentrerer urinen om natten, hvilket betyder, der er for stor mængde urin til, de kan holde sig hele natte. De kan have glæde af Minirin, som er et stof, der koncentrerer urinen. Andre børn koncentrerer deres urin som ønskeligt, men har for lille blære til de alligevel kan holde sig hele natten. De kan have glæde af at træne med et ringeapparat, en alarm, der starter, når barnet tisser. Sengevædning /Enuresis nocturna: Man taler om sengevædning/EN, når et barn, der ellers forventes at være tør, tisser i sengen om natten. Hvis barnet ikke er generet af tilstanden, kan man tillade sig at se tiden an til barnet er omkring 7 år. En ble kan være en god hjælp, mens man venter på, at barnet vokser sig tør eller behandling starter.

Børnesygeplejerske Karen Errebo Jacobi