Information om udredning og behandling af urininkontinens i dagtiden/ diurn inkontinens.

Udarbejdet af Børnesygeplejerske Karen Errebo Jacobi d. 14.11.2011

Revideret d. 13.05.2014

Godkendt af Marta Nir

Udredning og behandling af urininkontinens i dagtiden/ diurn inkontinens.                                                

Inden første besøg i klinikken:

  • I bedes udfylde et væske-vandladningsskema se link

Ved første besøg i klinikken:

  • Journaloptagelse (sygehistorie) ved sygeplejersken
  • Gennemgang af det udfyldte væske-vandladningsskema
  • Gennemgang af anatomi og vandladningsmekanismen
  • Evt. urinundersøgelse
  • Planlægning af blæretræning Hjemme:
  • Arbejde med blæretræning ud fra vandladningsskema -

Ved de følgende besøg:

  • Opfølgning og justering af blæretræningen
  • Planlægning af det videre forløb

Urininkontinens om dagen kan skyldes forskellige ting. Ud fra væske-vandladningsskemaet kan baggrunden for inkontinens indkredses og behandlingen planlægges. Ved at udfylde væske-vandladningsskemaet får vi information om blærens arbejde og kapacitet, samt evt. inkontinens; hvornår på døgnet, hvor ofte og hvor meget. Behandling af urininkontinens er bl.a. af pædagogisk karakter, dvs. det er barnet selv, der skal udføre træningen, hjulpet af de voksne, der omgiver det. Barnet skal således være aktivt og have en forståelse for, hvad der sker i kroppen og hvordan barnet kan arbejde med det. I konsultationen gennemgås en anatomidukke, så barn og forældre har kendskab til vandladningsmekanismerne og ved, hvordan blæretræningen skal foregå.

Børnesygeplejerske Karen Errebo Jacobi