Registreringen:

På væske-vandladningsskemaet skrives hvornår og hvor meget barnet drikker i to døgn.

Ligeledes noteres, hvornår barnet har vandladning og hver tissetår måles i et målebæger og noteres. Bruger barnet ble om natten, vejes bleen før den tages på om aftenen og igen næste morgen og urinmængden udregnes.

Det udfyldte skema medbringes ved besøget i børneklinikken.

Børnesygeplejerske

Karen Errebo Jacobi

Væske-vandladningsskema

Vandladningstræningsskema-dag

Vandladningstræningsskema-nat