Ved alle besøg skal barnet ledsages af en der har forældremyndigheden.

Er dette rent undtagelsesvis ikke muligt, skal den der ledsager barnet medbringe en fuldmagt fra en af forældremyndighedsindehaverne.

Det er et lovkrav.