Lægemiddelskade udfyldes af patienten

Behandlingsskade udfyldes af patienten

Patientrapportering af utilsigtede hændelser/medicinbivirkninger